logo nina

 

Κλασσική Μιασματική

Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Διοχάρους 19   Αθήνα  16121

Τηλ.  210 7295495  Κιν. 6946 109 109

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Επιστημονική, Ιατρική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία

Κλασσική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

-Μέλος της Παγκόσμιας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Εταιρείας (LMHI)

-Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (ECH) 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μερικά χρόνια πριν από την ίδρυση της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας γνωρίστηκαν τα μετέπειτα έξι ιδρυτικά μέλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Άθως Όθωνος, ιατρός, Σακκά Ζωήτσα, κτηνίατρος, Φαναριώτης Διονύσης, βιοπαθολόγος, Ιωαννίδης Σάββας, αναισθησιολόγος, Λίβας Δημήτρης, ψυχίατρος και Σύψας Γιάννης, γυναικολόγος.

Μετά από συζητήσεις διαπίστωσαν ότι στην ομοιοπαθητική πρακτική επικράτησαν τα τελευταία χρόνια μέθοδοι που απέχουν από την Κλασσική Ομοιοπαθητική, όπως Repertorising, Key Note Prescribing, Computer Expert Systems, Sensation Homeopathy, Νοσολογική "Ομοιοπαθητική" και Σύνθετη "Ομοιοπαθητική" με αποτέλεσμα επιφανειακά και προσωρινά θεραπευτικά αποτελέσματα. Επιπλέον, συχνά το κόστος της ομοιοπαθητικής εκπαίδευσης ήταν αποθαρρυντικό για τους ενδιαφερόμενους υγειονομικούς. Πέραν τούτου, η εκπαίδευση ήταν μονομερής με την έννοια του ότι αφορούσε μόνο μια συγκεκριμένη άποψη και απέκλειε όλες τις άλλες.

Γι αυτό και ένιωσαν την ανάγκη να ιδρύσουν μία Ομοιοπαθητική Επιστημονική Εταιρεία που θα προωθούσε την Κλασσική Ομοιοπαθητική με επικέντρωση στους Νόμους της Ομοιοπαθητικής, στη Μιασματική Θεωρία του Χάνεμαν και στην έννοια της Ιδιοσυγκρασίας όπως αναπτύχθηκε από τον Κεντ. Μια Εταιρεία που οι εκπαιδευτές της θα πρόσφεραν τη γνώση τους δωρεάν και απλόχερα στους συναδέλφους τους. Και μια Εταιρεία που θα προωθούσε τόσο την πολυφωνία στους κόλπους της όσο και την ενότητα και συνεργασία με τις άλλες Ομοιοπαθητικές Εταιρείες.

Καρπός αυτού του προβληματισμού υπήρξε η «Ομοιοπαθητική Ακαδημία». Οι προθέσεις των ιδρυτικών μελών ενσωματώθηκαν στο Καταστατικό της Εταιρείας και ιδιαίτερα στο Σκοπό της Εταιρείας, στις Αρχές Λειτουργίας και στις Δραστηριότητες της όπως παρατίθενται πιο κάτω.

ΣΚΟΠΟΣ

Η προώθηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στον ιατρικό χώρο και στο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Επιστημονικός Πλουραλισμός:

Η Εταιρεία σέβεται όλες τις επιστημονικές απόψεις των μελών της και τις προωθεί είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στις εκδηλώσεις της. Επιπλέον προσκαλεί και μη μέλη της ή μέλη άλλων Επιστημονικών Εταιρειών τα οποία έχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σε εκδηλώσεις για την ενημέρωση των μελών της. Οι εκπαιδευόμενοι και τα μέλη της Εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν για την αποδοχή ή και εφαρμογή αυτών των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων. Αρχή της Εταιρείας είναι να δοκιμάζονται στο διάλογο και στη θεραπευτική πράξη όλες οι επιστημονικές απόψεις χωρίς εμπάθειες και αποκλεισμούς προσώπων.

2. Επιστημονική Ομοιοπαθητική που να στηρίζεται σε νόμους:

Ως Ομοιοπαθητική Ιατρική ορίζεται το Θεραπευτικό Σύστημα το οποίο θεμελιώθηκε αρχικά από τον Σαμουήλ Χάνεμαν και το οποίο υπακούει σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς νόμους όπως ο Νόμος της Ομοιότητας, ο Νόμος του Όλου, ο Νόμος της Ιεραρχίας, ο Νόμος της Εξατομίκευσης και ο Νόμος της Κατεύθυνσης της Υγείας-Ασθένειας. Αυτή την Ομοιοπαθητική προωθεί η Εταιρεία. Παρόλα αυτά, είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή των Νόμων αυτών στη θεραπευτική πράξη και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη βάσει των αρχών της να προωθεί τον καλόπιστο διάλογο και το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων χωρίς αποκλεισμούς.

3. Επιστημονική Επάρκεια:

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η Ομοιοπαθητική Ιατρική, εξ ορισμού είναι Ιατρική με την έννοια της διαγνωστικής και θεραπευτικής πράξης και γι αυτό θα πρέπει να εξασκείται μόνο από άτομα επαρκώς καταρτισμένα στην Ιατρική Επιστήμη, δηλαδή από ιατρούς, αποφοίτους σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Πέραν τούτου, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να εξασκείται από άτομα επαρκώς εκπαιδευμένα στο διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

4. Ολιστική Θεραπευτική Αντίληψη:

Βάσει των Νόμων της Ομοιοπαθητικής και ιδιαίτερα του Νόμου του Όλου, η Εταιρεία θεωρεί ότι η Ομοιοπαθητική είναι ένα Ολιστικό Θεραπευτικό Σύστημα. Γι αυτό και προωθεί όχι μόνο την ομοιοπαθητική κατάρτιση του γιατρού αλλά και τη συνολική ιατρική κατάρτιση του σε όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα χωρίς φανατισμούς και διακρίσεις. Επίσης προωθεί την παράλληλη εφαρμογή από τον ίδιο γιατρό ή από συνεργαζόμενους γιατρούς πολλών και διαφορετικών θεραπευτικών συστημάτων με μοναδικό σκοπό την ευεργεσία του ασθενούς με την προϋπόθεση, βέβαια, της ισχύος του Ιπποκρατικού ρητού «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν».

5. Ενότητα της Ομοιοπαθητικής και Ιατρικής Κοινότητας:

Η Εταιρεία όχι μόνο προωθεί την ενότητα των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων στους κόλπους της αλλά προβαίνει και σε όποιες ενέργειες προωθούν την ενότητα τόσο της Ιατρικής Ομοιοπαθητικής Κοινότητας όσο και της Ιατρικής Κοινότητας στο σύνολο της. Σέβεται όλα τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Συστήματα και προωθεί το διάλογο και τη συνεργασία τους εφόσον αυτή δεν αντίκειται στις Αρχές και στο Σκοπό της.

6. «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν»:

Η Εταιρεία σεβόμενη το Ιπποκρατικό ρητό «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν», δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική πρακτική που βλάπτει ασθενείς και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει οποιονδήποτε άνθρωπο σαν ψυχοσωματικό σύνολο. Επιπλέον, προωθεί οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην ανακούφιση πασχόντων και στην ευημερία του Ανθρώπινου Όντος.

7. Ηθική και Επιστημονική Ακεραιότητα:

Η Εταιρεία απέχει από οποιαδήποτε συνεργασία με Οικονομικές Επιχειρήσεις του τομέα της Υγείας για να διαφυλάξει το κύρος και την ακεραιότητα της, έστω και αν αυτή η συνεργασία γίνεται με το μανδύα φιλανθρωπικής δράσης ή προσφοράς προς τους ασθενείς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εκπαίδευση:

Εκπονεί και εκτελεί εκπαιδευτικό έργο για την εκπαίδευση ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και φοιτητών των αντίστοιχων σχολών στην Ομοιοπαθητική. Επίσης δίνει έμφαση στην επιμόρφωση των ομοιοπαθητικών ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων και φαρμακοποιών σε όλες τις απόψεις όσον αφορά την ομοιοπαθητική διάγνωση και τις θεραπευτικές τεχνικές. Στα πλαίσια της Ολιστικής Φιλοσοφίας φροντίζει επίσης για την επιμόρφωση των μελών της σε άλλα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα.

 2. Ενημέρωση Κοινού:

Ενημερώνει με εκδηλώσεις το κοινό για την Ομοιοπαθητική Ιατρική και για γενικότερα θέματα υγείας.

 3. Προώθηση της Ομοιοπαθητικής στο Σύστημα Υγείας:

Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που μπορούν να προωθήσουν την άσκηση της Ομοιοπαθητικής είτε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας είτε σε Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας.

 4. Ενότητα Ομοιοπαθητικής Κοινότητας και Ιατρικής Κοινότητας:

Προβαίνει σε δράσεις διαλόγου, συνεργασίας και ενότητας όλων των Ομοιοπαθητικών Ιατρικών Φορέων και όλων των Θεραπευτικών Συστημάτων.

 5. Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας:

Προβαίνει σε κάθε είδους δράσεις για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και σε προτάσεις προς την Πολιτεία και την Κοινωνία για τον ίδιο σκοπό.

 6. Πνεύμα Κοινότητας:

Προβαίνει σε κάθε είδους εκδηλώσεις για τη δημιουργία πνεύματος κοινότητας μεταξύ των μελών και φίλων του όπως συναντήσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκδρομές, κλπ.

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η Ομοιοπαθητική Ακαδημία έχει ήδη καταφέρει πολλά παρά τη σύντομη διαδρομή της.

-Είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Εταιρείας (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, LMHI).

-Είναι Πλήρες Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (European Committee for Homeopathy, ECH).

-Είναι Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (Education Subcommittee).

-Είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (Accredited Teaching Center).

-Χορηγεί Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής (European Diploma for Homeopathy) για γιατρούς (δωρεάν τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα) που καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από κοινού από την European Committee for Homeopathy (ECH) και από την Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI).

-Έχει καταφέρει σημαντική γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας με τη γενικότερη Ιατρική Κοινότητα μιας και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα για το έτος 2014-15 έγινε στο Αμφιθέατρο της Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και για το έτος 2015-16 έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. 

-Προωθεί την Κλασσική Ομοιοπαθητική με την υιοθέτηση της Κλασσικής Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής, μιας μεθόδου που σέβεται τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους και γι’ αυτό και είναι ταυτόχρονα επιστημονική και εξαιρετικά αποτελεσματική.

-Ενώνει επιστήμονες με σεβασμό στην επιστημονική ανεξαρτησία τους που προσφέρουν με χαρά και ανιδιοτέλεια στους νέους συναδέλφους τους και στην κοινωνία.

-Έχει ανεβάσει ένα πλούσιο ενημερωτικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, άρθρα, βίντεο, μαθήματα) στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της Ομοιοπαθητικής Τράπεζας Πληροφοριών με αποτέλεσμα πρόσβαση στην Ομοιοπαθητική για όλους τους επιστήμονες και για το κοινό.

Το Διοικητικο Συμβούλιο της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας σήμερα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:         Όθωνος Άθως, ιατρός

Γραμματέας:     Λαμπροπούλου Σοφία, ιατρός

Ταμίας:         Σακκά Ζωήτσα, κτηνίατρος           

Μέλη:         

-Λίβας Δημήτρης, ψυχίατρος

-Φαναριώτης Διονύσης, βιοπαθολόγος    

-Ιωαννίδης Σάββας, αναισθησιολόγος

-Χονδρού Ασημίνα, βιοπαθολόγος

-Σύψας Γιάννης, γυναικολόγος

Διοχαρους 19, 16121 Αθηνα.